Electronics/ICT Industry Trends June 2024

Market Monitor

 • Francja,
 • Niemcy,
 • Włochy,
 • Japonia,
 • Holandia,
 • Korea Południowa,
 • Stany Zjednoczone Ameryki,
 • Wielka Brytania,
 • Chiny
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne

12 06 2024

Electronics/ICT will be one of the fastest growing sectors globally in 2024-2025

Global electronics/ICT output expected to grow by 5.3% in 2024 and by 6.3% in 2025

 • Computers & office equipment output and sales rebound in 2024 and 2025 as computing devices bought during the pandemic are replaced.
 • Electronic components & boards production to increase by about 9% annually in 2024 and 2025. Semiconductor output is driven by the AI boom.
 • Telecommunications equipment production and sales to grow at about 5% annually in 2024 and 2025, supported by upgrades to mobile and broadband infrastructure.

US electronics/ICT: Solid growth driven by semiconductors

 • US electronics and computer production to increase by 4.7% in 2024 and by 3.4% in 2025. The surge is being driven by the electronic components and boards subsector, which we expect to expand by 9.8% this year and by 7.2% in 2025.
 • Cloud computing and storage, automated data processing, and cybersecurity solutions are increasingly becoming priorities for businesses.
 • Government measures will drive US chip production capacity in the medium and long term.

Asia-Pacific US-China frictions pose downside risks

 • The long-term outlook for Japanese/South Korean/Taiwanese electronics/ICT producers is good. They should benefit from increased demand for semiconductors and ICT products.
 • However, additional US restrictions on advanced chip exports to China could curtail sales and profits of East Asian high-tech producers.
 • Chinese production of electronics and boards (including semiconductors) is forecast to grow by 9.5% this year and by 7.4% in 2025. The high-tech sector is a key area of the government´s targeted industrial strategy.
 • Despite US sanctions and a technological backlog in advanced chip production, it seems that China is nevertheless moving up the chipmaking value chain.

Europe: Lower demand from automotive and high interest rates weigh on the industry

 • In 2024 eurozone and UK production of electronics and computers is expected to contract by 0.4% and 0.2% respectively. A gradual recovery of the industry is expected to take place towards the end of this year.
 • The EU Chips Act is set to invest EUR 43 billion in local semiconductor production and research, with the aim of lowering dependence on imports from Asia. However, the EU´s target of 20% of global production by 2030 is likely to be beyond reach.

 

Please download the report below to read more about Industry Trends electronics/ICT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane dokumenty

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie publikacje dostępne na naszych stronach internetowych lub za ich pośrednictwem, takie jak m.in. raporty, artykuły, publikacje, wskazówki i pomocne treści, briefy handlowe, infografiki, filmy (każde z osobna zwane "Publikacją"), są udostępniane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą stanowić dla czytelnika jakichkolwiek rekomendacji lub zaleceń dotyczących określonych transakcji, inwestycji lub strategii. W odniesieniu do dostarczonych informacji czytelnicy muszą podejmować własne niezależne decyzje biznesowe. Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w każdej Publikacji pochodziły z wiarygodnych źródeł, Atradius nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, omyłki, jak również za rezultaty wykorzystania tych informacji. Wszelkie informacje zawarte w Publikacjach są dostarczane "tak jak są", bez gwarancji ich kompletności, dokładności, aktualności oraz skutków ich użycia. Atradius nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych. W żadnym wypadku spółka Atradius, oraz powiązane z nią spółki lub korporacje, partnerzy, agenci lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec czytelnika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji zawartych w Publikacji, za utratę potencjalnych korzyści, utratę zysku, jak również za szkody w produkcji, szkody w prowadzonej działalności, a także za jakiekolwiek pośrednie, szczególne lub uboczne straty, nawet w przypadku uprzedniego powiadomienia o możliwości ich wystąpienia.