Construction Industry Trends March 2024

Market Monitor

 • Brazylia,
 • Chiny,
 • Francja,
 • Niemcy,
 • Indie,
 • Indonezja,
 • Włochy,
 • Japonia,
 • Meksyk,
 • Holandia,
 • Wielka Brytania,
 • Stany Zjednoczone Ameryki
 • Budownictwo

14 03 2024

Civil engineering drives industry, while economic conditions still weigh on residential construction activity

 

Construction industry trends image

We expect global construction output to increase by 2.0% in 2024 (up 3.7% on 2023). Growth in advanced economies is predicted to be 1.8%, while building activity in emerging markets will likely increase by 2.2%.

China’s ongoing real estate turmoil and downgraded investment profiles are weighing on global construction prospects. Materials and labour costs remain high in many economies, which has led to pressure on margins and reluctance to commit to building projects.

Global residential construction is forecast to level off in 2024. High interest and mortgage rates are squeezing household budgets and reducing demand. Demand for housing is likely to remain sluggish until wider economic conditions improve and central banks start to decrease interest rates.

Infrastructure projects drive demand

We expect non-residential output and civil engineering to increase by 2.8% and 4.4% respectively this year. Governments worldwide continue to champion major infrastructure projects to boost their economies’ productive potential and to bolster their economies as other areas struggle amid tighter monetary policies.

Residential construction to recover in 2025

In 2025 we forecast global construction to grow 1.8%. Residential construction output is expected to rebound by 2.4%, as economic conditions should improve, and looser monetary policies start to show their effect.

Please download the report below to read more about the sector´s performance and credit risk situation in the Americas, Asia-Pacific and Europe.

Powiązane dokumenty

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie publikacje dostępne na naszych stronach internetowych lub za ich pośrednictwem, takie jak m.in. raporty, artykuły, publikacje, wskazówki i pomocne treści, briefy handlowe, infografiki, filmy (każde z osobna zwane "Publikacją"), są udostępniane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą stanowić dla czytelnika jakichkolwiek rekomendacji lub zaleceń dotyczących określonych transakcji, inwestycji lub strategii. W odniesieniu do dostarczonych informacji czytelnicy muszą podejmować własne niezależne decyzje biznesowe. Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w każdej Publikacji pochodziły z wiarygodnych źródeł, Atradius nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, omyłki, jak również za rezultaty wykorzystania tych informacji. Wszelkie informacje zawarte w Publikacjach są dostarczane "tak jak są", bez gwarancji ich kompletności, dokładności, aktualności oraz skutków ich użycia. Atradius nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych. W żadnym wypadku spółka Atradius, oraz powiązane z nią spółki lub korporacje, partnerzy, agenci lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec czytelnika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji zawartych w Publikacji, za utratę potencjalnych korzyści, utratę zysku, jak również za szkody w produkcji, szkody w prowadzonej działalności, a także za jakiekolwiek pośrednie, szczególne lub uboczne straty, nawet w przypadku uprzedniego powiadomienia o możliwości ich wystąpienia.