Construction Industry Trends 2023

Market Monitor

 • Belgia,
 • Brazylia,
 • Kanada,
 • Chiny,
 • Republika Czeska,
 • Dania,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Niemcy,
 • Węgry,
 • Indie,
 • Indonezja,
 • Irlandia,
 • Włochy,
 • Japonia,
 • Malezja,
 • Meksyk,
 • Holandia,
 • Nowa Zelandia,
 • Norwegia,
 • Polska,
 • Portugalia,
 • Singapur,
 • Słowacja,
 • Słowenia,
 • Korea Południowa,
 • Hiszpania,
 • Szwecja,
 • Szwajcaria,
 • Tajwan,
 • Tajlandia,
 • Turcja,
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie,
 • Stany Zjednoczone Ameryki,
 • Wielka Brytania
 • Budownictwo

09 11 2023

Civil engineering drives industry, as economic conditions slows growth in residential construction

We expect global construction output to increase by 3.2% in 2023. While this may seem promising, growth in advanced economies will be very slow (up just 0.3% on last year). What growth there is will come from emerging markets (up 5.8%).

In addition to regional differences, there is a gap between residential and commercial projects. Residential construction is forecast to grow only by 1.1% in 2023 and 0.6% in 2024, with many advanced economies recording contractions this year. High interest and mortgage rates, along with high inflation, are squeezing household budgets and reducing demand. Materials and labour costs remain high in many economies, which has led to pressure on margins and reluctance to commit to building projects.

However, we expect non-residential output to increase 5% in 2023 and 1.7% in 2024. Civil engineering output is forecast to grow 5.6% this year and 3.6% in 2024. Governments worldwide continue to champion major infrastructure projects to boost their economy’s productive potential.  

 

 

 

 

 

 

Powiązane dokumenty

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie publikacje dostępne na naszych stronach internetowych lub za ich pośrednictwem, takie jak m.in. raporty, artykuły, publikacje, wskazówki i pomocne treści, briefy handlowe, infografiki, filmy (każde z osobna zwane "Publikacją"), są udostępniane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą stanowić dla czytelnika jakichkolwiek rekomendacji lub zaleceń dotyczących określonych transakcji, inwestycji lub strategii. W odniesieniu do dostarczonych informacji czytelnicy muszą podejmować własne niezależne decyzje biznesowe. Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w każdej Publikacji pochodziły z wiarygodnych źródeł, Atradius nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, omyłki, jak również za rezultaty wykorzystania tych informacji. Wszelkie informacje zawarte w Publikacjach są dostarczane "tak jak są", bez gwarancji ich kompletności, dokładności, aktualności oraz skutków ich użycia. Atradius nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych. W żadnym wypadku spółka Atradius, oraz powiązane z nią spółki lub korporacje, partnerzy, agenci lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec czytelnika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji zawartych w Publikacji, za utratę potencjalnych korzyści, utratę zysku, jak również za szkody w produkcji, szkody w prowadzonej działalności, a także za jakiekolwiek pośrednie, szczególne lub uboczne straty, nawet w przypadku uprzedniego powiadomienia o możliwości ich wystąpienia.