ICT Industry Trends Taiwan - 2022

Market Monitor

  • Tajwan
  • Elektronika/Technologie Komunikacyjne

16 06 2022

Robust growth continues due to high demand for chips

IT Taiwan ICT Credit Risk 2022

Taiwan accounts for more than 8% of global electronics and computers production. The sector´s share of GDP amounts to 17% of GDP and to 50% of manufacturing. The island is one of the largest semiconductor manufacturing bases in the world and is leading in the production of the most advanced chips.

Taiwan has widely benefited from sharply increased demand for chips and other ICT products since 2020. Electronic engineering (which includes chip manufacturing) increased 17.4% in 2021, and we expect another 7% growth this year. Output of computers and related equipment will level off due to a certain market saturation after high growth rates seen in 2020 and 2021. However, ongoing business digitalisation will drive demand for related items. For the consumer electronics segment, we expect a stable performance with ongoing demand for digital entertainment and gaming devices.

IT Taiwan ICT Output 2022

Semiconductor shortage has so far had a moderate top line impact on most ICT companies, and we expect the bottlenecks to abate in H2 of 2022. Taiwanese ICT producers have successfully passed on higher energy, raw material and transport costs to end-costumers, leading to higher gross/operating margins in 2021. We expect profit margins will level off in the coming twelve months, because the high global ICT demand will peak in the course of 2022 and in 2023.

Payments in the Taiwanese ICT industry take 90 days on average, and payment behavior has been good during the past two years. The number of payment delays and insolvencies has been low in 2021 and H1 of 2022. Given ongoing global demand for ICT products (in particular semiconductors), the low gearing of most businesses and open loan policies by banks, we expect the credit risk situation for ICT to remain good. Therefore, our underwriting stance is open across all subsectors. We expect a 6.5% compound annual growth rate of Taiwanese ICT/electronics sector output in the 2019-2025 period.

 

 

 

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.