Decoupling of economies affects Asian trade development

Badania ekonomiczne / Dane ekonomiczne

 • Chiny,
 • Indie,
 • Indonezja,
 • Malezja,
 • Filipiny,
 • Korea Południowa,
 • Tajlandia,
 • Wietnam
 • Inne

09 12 2020

Asia coped relatively well with the Covid-19 pandemic and an economic recovery is expected in 2021, though with several challenges to trade in the region

Key points

 • Economic recovery has started in most Asian countries, with underlying growth strongest in Vietnam and China. India has the weakest starting position.
 • Thailand, Malaysia and China have supported their economies with more fiscal stimulus than other countries in the region. However, the Chinese authorities will restrain themselves now, in order to avoid a further increase of macro leverage.
 • The new Five-Year-Plan means China will focus even more on domestic, consumer-led growth than before, and less on exports. Despite the external pillar in the ‘dual circulation’ strategy, China’s aim to be less reliant on foreign technology and better equipped to external shocks will strengthen the international trend of decoupling of economies.
 • With a new administration, the US will maintain a tough approach to China, albeit one that is more predictable and less confrontational. By working together with the EU, Japan and other allies, the Biden administration – avoiding the Trump administration’s confrontational attitude – will probably be more successful in persuading China to introduce changes in trade, competition and other relevant areas.
 • Regional supply chains are changing because of rising wage costs in China and changing trade policies. Covid-19 will probably accelerate this process, because dependence on only one country has proven problematic. Based on relative attractiveness, Vietnam, Malaysia and Singapore stand out as the countries best positioned, but in different sectors.
Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.