Debt Collections Handbook India 2019

Debt Collection Handbook

 • Indie
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,
 • Chemia/Farmacja,
 • Budownictwo,
 • Dobra konsumenckie,
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne,
 • Usługi Finansowe,
 • Żywność,
 • Inne,
 • Maszyny/Urządzenia,
 • Metale,
 • Papier,
 • Usługi,
 • Stal,
 • Tekstylia

09 09 2019

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in India.

Amicable collections

General information

 

 

Handbook Report Page - Amicable Phase

 

 

Atradius Collections has been actively involved in amicable debt collections for the last 20 years. We now have a local team to collect in India. We follow proven principles of negotiations. By keeping in close contact with debtors, we are able to evaluate genuine cash flow problems and stalling excuses for non-payment. Field visits and face-to-face meetings with the debtors are an integral part of our collection initiatives.

Debt collection costs

It is not customary for debtors in India to pay collection costs, especially in recoveries in the amicable phase. Thus, in pre-legal recoveries, collection costs are not payable by the debtors. However, while passing a judgment, Indian courts may order the debtor to reimburse the legal or collection costs to the creditor.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of India's economic situation and covers the following topics:

 • Types of companies
 • Accepted and most common payment methods
 • Safeguarding measures
 • Retention of title
 • Insolvency proceedings

To read more about steps and procedures undertaken in debt collections in India and other countries:

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.