Debt Collections Handbook Croatia 2019

Debt Collection Handbook

 • Chorwacja
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,
 • Chemia/Farmacja,
 • Budownictwo,
 • Dobra konsumenckie,
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne,
 • Usługi Finansowe,
 • Żywność,
 • Inne,
 • Maszyny/Urządzenia,
 • Metale,
 • Papier,
 • Usługi,
 • Stal,
 • Tekstylia

09 09 2019

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Croatia.

Amicable collections

General information

 

 

 

Handbook Report Page - Amicable Phase

 

 

 

As professionals in collection, Atradius Collections is in a position to provide first-class services and individual treatment and analysis of each case in order to successfully recover overdue debts. Our activity is based on checking debtors and taking appropriate action with regard to their existing financial situations and ability to pay. Our debt collection activities consist of:

 • Checking debtors’ circumstances
 • Delivering written reminders
 • Making telephone calls
 • Undertaking personal visits.

It is widely known that, with regard to late payments, the efficiency of debt collections depends upon timely and appropriate action. The longer the creditor waits before deciding to act, the lower the chance that the debt will be recovered.

Interest

The Croatian business culture is not to pay interest fees, so it is difficult to obtain payment using amicable processes. If, however, the debtor has agreed to pay the interest by prior agreement or negotiation, the client has to issue an invoice for the amount of interest, based on an appropriate interest calculation.

Debt collection costs

The potential for requesting payment of debt collection costs varies from case to case. Atradius Collections, as an agency, always quotes the debt collection costs in the first reminder, but usually we collect only the claim amount. There are some cases where the costs are collected, but the number of such cases is very low. When a client insists on payment of such costs, we are asked by the debtor to provide the invoice regarding that issued by the creditor. Based on that invoice, the payment should be received.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of Croatia's economic situation and covers the following topics:

 • Legal procedures
 • Motion for execution or lawsuit
 • Insolvency proceedings
 • Time frame and outcome

To read more about steps and procedures undertaken debt collections in Croatia and other countries:

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.