Debt Collections Handbook Brazil 2019

Debt Collection Handbook

 • Brazylia
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,
 • Chemia/Farmacja,
 • Budownictwo,
 • Dobra konsumenckie,
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne,
 • Usługi Finansowe,
 • Żywność,
 • Inne,
 • Maszyny/Urządzenia,
 • Metale,
 • Papier,
 • Usługi,
 • Stal,
 • Tekstylia

09 09 2019

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Brazil.

Amicable collections

General information

 

 

 

 

 

 

Handbook Report Page - Amicable Phase

 

 

 

 

 

 

Atradius Collections maintains a professional collection process. We contact debtors verbally and in writing with a proactive and objective approach, in order to mitigate risk to our clients. Our team of collection specialists carry out the collection process in-house, adhering to federal and state laws and focusing on the relationships between our clients and their debtors.

Interest

Atradius Collections charges debtors interest as determined by the legal interest rate allowed in Brazil, according to the amounts due and applicable for domestic cases. However, for cases abroad, it is very complex to charge interest, because the debtor must submit documentation, including proof of money remittance to the Central Bank, unless the client has official documents such as invoices, debit notes and the likes to support the transaction. In accordance with the prevailing law, the interest allowed is 1% per month plus a payment default fine of 2%. From a cultural point of view, Brazilian debtors are willing to pay interest.

Debt collection costs

There are no legal restrictions in Brazil on charging debt collection costs; meanwhile, such costs cannot be considered to be abusive. From a cultural point of view, Brazilian debtors are not used to paying debt collection costs.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of Brazil's economic situation and covers the following topics:

 • Legal procedures and lawsuit
 • Insolvency proceedings
 • Time frame and outcome

To read more about steps and procedures undertaken in debt collections in Brazil and other countries:

 

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.