Debt Collections Handbook Belgium 2019

Debt Collection Handbook

 • Belgia
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,
 • Chemia/Farmacja,
 • Budownictwo,
 • Dobra konsumenckie,
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne,
 • Usługi Finansowe,
 • Żywność,
 • Inne,
 • Maszyny/Urządzenia,
 • Metale,
 • Papier,
 • Usługi,
 • Stal,
 • Tekstylia

09 09 2019

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Belgium.

Amicable collections

General information

 

 

Handbook Report Page - Amicable Phase

 

 

Atradius Collections maintains a professional collection process. We always try to safeguard the relationship between our clients and their debtors. Our team of collection specialists carry out the collection process in-house, contacting the debtors both verbally and in writing, whilst adhering to applicable Belgian laws. When there is a dispute, we aim to reach an amicable solution between the creditor and the debtor by analysing all contractual documents (e.g. signed contracts, orders, confirmations, invoices and delivery notes, as well as previously agreed terms and conditions). All investigations are completed with the assistance and agreement of our legal team.

Interest

In the amicable phase, Atradius Collections always charges interest to the debtor. The applied default rate is 12%.

Debt collection costs

In the amicable phase, we charge two types of collection costs:

 • A fixed amount of EUR 40 according to section 6 of the statute of 2nd August 2002 on late payment, regardless of the amount of the debt.
 • A penalty clause of 15% of the principal amount of the claim submitted to Atradius Collections. The interest and cost rates we are using are in line with the average rate applied by our clients. 

At the request of the client, we can adapt the rate we are using according to their terms and conditions. From a cultural point of view, the recovery of late payment interest and collection costs is quite difficult. These penalties for late payment can be considered as a matter of negotiation between the debtor and the client.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of Belgium's economic situation and covers the following topic:

 • Accepted and most common payment methods
 • Types of companies
 • Retention of title
 • Legal procedures & legal system
 • Enforcement in debt, movable and immovable property
 • Insolvency proceedings

To read more about steps and procedures undertaken in debt collections in Belgium and other countries:

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.