Debt Collections Handbook Austria 2019

Debt Collection Handbook

 • Austria
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,
 • Chemia/Farmacja,
 • Budownictwo,
 • Dobra konsumenckie,
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne,
 • Usługi Finansowe,
 • Żywność,
 • Inne,
 • Maszyny/Urządzenia,
 • Metale,
 • Papier,
 • Usługi,
 • Stal,
 • Tekstylia

09 09 2019

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Austria.

Amicable collections

General information

 

 

Handbook Report Page - Amicable Phase

 

 

Atradius Collections maintains a professional collection process, focusing on the relationships between our clients and their debtors at all times. Our team of collection specialists carry out the collection process in-house. We contact debtors both verbally and in writing whilst adhering to federal and state laws.

Interest

Atradius Collections always charges interest to debtors calculated from the base rate set by the Austrian National Bank plus 9.2% on a daily basis (see European Directive 2011/7/EU in conjunction with the Austrian trade law paragraph 456). From a cultural point of view, Austrian debtors are used to paying late payment interest, although the actual amount of the interest payment is considered a matter for negotiation between debtors and collectors.

Debt collection costs

Collection costs (‘Inkassokosten’) can be charged according to §1333 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) – the General Austrian Civil Code – as damage for delay. Austrian cases are dealt with by our German subsidiary, so we apply the same debt collection costs that are charged to German debtors, calculated on the basis of the Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) – the German statutory lawyers’ fees. Atradius Collections will either forward all recovered debt collection costs to our clients to reduce the claim, retain the cost or add them to the success fee. This will depend on the contractual agreement between the client and Atradius Collections.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of Austria's  economic situation  and covers the following topics:

 • Legal procedures
 • Required documents
 • Insolvency proceedings
 • Time frame and outcome

To read more about steps and procedures undertaken in debt collections in Austria and other countries:

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.