Country report Switzerland 2018

Country report

 • Szwajcaria
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,
 • Chemia/Farmacja,
 • Budownictwo,
 • Dobra konsumenckie,
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne,
 • Usługi Finansowe,
 • Żywność,
 • Maszyny/Urządzenia,
 • Metale,
 • Papier,
 • Usługi,
 • Stal,
 • Tekstylia

15 05 2018

With the rebound of economic growth, business failures are expected to decrease year-on-year in 2018, but nevertheless to remain on an elevated level.

CH tradeCH key figuresCH sectors

The insolvency environment

Corporate insolvencies expected to decrease, but to remain high

Since 2015 Swiss business insolvencies have recorded annual increases due to a more difficult economic environment. With the rebound of GDP growth, business failures are expected to decrease 6% in 2018, but to remain high at about 6,285 cases

CH insolvenceis

Economic situation

Growth expected to pick up in 2018 and 2019

After a rather modest economic performance in 2017, Swiss GDP growth is expected to pick up in 2018 due to increased domestic demand and a rebound in exports.

Negative interest rates (the Central Bank has kept the benchmark interest rate at -0.75% since 2015) support private consumption and investment growth. Inflation is expected to remain below 1% in 2018.

After a contraction in 2017, exports (which account for 70% of GDP), are expected to increase 2% year-on-year in 2018 and 2019, helped by a surge in eurozone demand and a depreciation of the Swiss franc against the euro. The Central Bank has repeatedly stated its intention to intervene in the foreign exchange market to ease pressure on the Swiss franc.

 

 

 

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.