Country report Sweden 2018

Country report

 • Szwecja
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,
 • Chemia/Farmacja,
 • Budownictwo,
 • Dobra konsumenckie,
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne,
 • Usługi Finansowe,
 • Żywność,
 • Maszyny/Urządzenia,
 • Metale,
 • Papier,
 • Usługi,
 • Stal,
 • Tekstylia

15 05 2018

A potential downside risk to the economic performance could be the high household debt in case of sharp house price decreases and interest rate increases.

Sweden tradeSweden key figuresSweden sectors

The insolvency environment

Insolvencies increased in 2017

Swedish business insolvencies increased 5.6% in 2017 after three years of annual decreases. However, in 2018 a turnaround is expected, with a 3% decrease forecast.

Sweden insolvencies

Economic situation

Growth slows down in 2018, but remains robust

The Swedish economy is forecast to grow 2.4% in 2018 after increasing 2.7% in 2017. Supported by negative interest rates, both household consumption and investment growth are expected to continue, although at a lower rate than in previous years.

In order to combat deflation and to weaken the currency, the Swedish Central Bank has repeatedly lowered the repo rate since July 2014, which has been -0.5% since February 2016. Inflation picked up again in 2017 and is expected to remain close to 2% in 2018. The expansionary monetary policy has driven investments and asset prices.

A potential downside risk to the economy could be high household debt, triggered by housing demand and easy access to credit. In 2017 the household debt-to-disposable-income-ratio was more than 180%, making private households vulnerable to sharp house price decreases and interest rate increases.

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.