Country report Germany 2018

Country report

 • Niemcy
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,
 • Chemia/Farmacja,
 • Budownictwo,
 • Dobra konsumenckie,
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne,
 • Usługi Finansowe,
 • Żywność,
 • Maszyny/Urządzenia,
 • Metale,
 • Papier,
 • Usługi,
 • Stal,
 • Tekstylia

15 05 2018

Economic expansion remains broad-based, driven by private consumption and business investments, while export growth is sustained by the eurozone demand.

Germany tradeGermany key figures

 

Germany sectors

 

The insolvency environment

Fewer insolvencies, but increased outstanding claims in 2017

Germany’s consistent economic performance since 2010 has resulted in another decrease in business failures. In 2017 business failures decreased by 6.6%, to about 20,000 cases. At the same time, creditors´ outstanding claims increased to EUR 29.7 billion in 2017 from EUR 27.4 billion in 2016, as more larger and economically relevant businesses failed in 2017.

Germany insolvencies

 

Economic situation

The economic expansion continues to remain broad-based

The German economy remains resilient, with a solid growth rate of 2.4% forecast for 2018. The economic expansion remains broad-based, driven by private consumption and business investments, while export growth is sustained by the eurozone demand.

Both consumer and business sentiment are high, while credit growth remains solid. However, the appreciation of the euro is slowly turning into a headwind for export growth to destinations outside of the eurozone.

The uncertainty over the outcome of the Brexit negotiations casts a shadow, as the United Kingdom is Germany´s third largest export market. Any disruptions of global trade caused by protectionist measures (e.g. triggered by US economic policy shifts) would also pose a downside risk for the German economy.

The federal government has achieved slight budget surpluses since 2015, largely due to higher tax revenues and lower government transfer payments for unemployment. In 2018 and 2019 the budget surplus is expected to be maintained.

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.