Country report France 2018

Country report

 • Francja
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,
 • Chemia/Farmacja,
 • Budownictwo,
 • Dobra konsumenckie,
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne,
 • Usługi Finansowe,
 • Żywność,
 • Maszyny/Urządzenia,
 • Metale,
 • Papier,
 • Usługi,
 • Stal,
 • Tekstylia

15 05 2018

With about 55,000 business failures recorded in 2017 the number of insolvencies was still as high as during the start of the credit crisis in 2008.

France tradeFrance key figures

 

France sectors

The insolvency environment

Despite a decrease  the insolvency level remained high in 2017

French business insolvencies decreased by about 5% in 2017, and in 2018 another 7% decline is expected, in line with the on-going economic rebound. However, with about 55,000 cases in 2017 the number of business insolvencies was still as high as in 2008.

France insolvencies

Economic situation

Growth finally picked up in 2017

After several years of rather feeble GDP increases of around or even less than 1%, French economic growth picked up in 2017 growing 2%. This rate is expected to continue in 2018 and 2019.

The rebound is driven by higher export growth and improved business and consumer confidence. Lower business taxes support investment growth, while some labour market reforms help to reduce unemployment and to support household consumption.

However, corporate debt has increased to more than 70% of GDP, and further increases could make French businesses vulnerable to faster than expected interest increases by the European Central Bank.

After repeatedly failing to meet the Maastricht deficit threshold of 3% of GDP, the budget deficit decreased below this threshold in 2017 and is expected to remain so in 2018 and 2019.

However, at about 95% of GDP (up from 67% of GDP in 2008), French public debt remains among the highest in the eurozone. It seems that more measures are required to curb public spending, which, at 57% of GDP, is the highest in the eurozone.

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.