Country report Denmark 2019

Country report

  • Dania
  • Inne

28 05 2019

The Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs.

 

denmark

denmark

Insolvencies expected to level off in 2019

Danish business insolvencies increased sharply in 2015 and 2016 due to the introduction of a new form of company in official statistics and the clearing of a backlog of insolvencies by the national statistics office. It is expected that business failures will just level off this year after a 7% increase recorded in 2018.

denmark

Robust domestic demand sustains growth

The Danish economy is expected to grow about 2% in 2019, driven by robust domestic demand, while exports remain susceptible to weaker external demand.

Private consumption is sustained by historically low interest rates, rising disposable incomes due to a tight labour market and low inflation. Both government consumption and industrial production are expected to pick up in 2019.

The Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs. However, Danish exports could be affected by lower Eurozone demand, especially from Germany. Additionally, Brexit could have a negative impact on exports, as the United Kingdom is Denmark’s third largest export market.

Public finances are healthy, with small budget surpluses expected in 2019 and 2020. This provides room for fiscal stimulus if required.

 

 

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.