Country report Denmark 2018

Country report

 • Dania
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,
 • Chemia/Farmacja,
 • Budownictwo,
 • Dobra konsumenckie,
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne,
 • Usługi Finansowe,
 • Żywność,
 • Maszyny/Urządzenia,
 • Metale,
 • Papier,
 • Usługi,
 • Stal,
 • Tekstylia

15 05 2018

The Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs.

Denmark tradeDenmark key figuresDenmark sectors

 

The insolvency environment

Insolvency increase expected in 2018

Danish business insolvencies increased sharply in 2015 and 2016 due to the introduction of a new form of company in official statistics and the clearing of a backlog of insolvencies. It is expected that business failures will increase slightly this year, to about 2,315 cases.

Denmark insolvencies

Economic situation

Robust domestic demand sustains growth

The Danish economy is expected to grow by about 2% in 2018, driven by robust domestic demand, with private consumption and investment picking up.

Private consumption is sustained by historically low interest rates, rising disposable incomes and moderate inflation.

Household debt has decreased since 2014, but remains high at more than 240% of disposable income. However, credit conditions have been tightened for borrowers with very high liabilities. This should help reduce the chances of a housing bubble, especially in the Copenhagen area.

The export performance is expected to remain robust with 3.5% growth forecast in 2018. The Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs.

Brexit could have a negative impact on exports, as the United Kingdom is Denmark’s 4th largest export market.

Public finances are healthy, with government debt below 35% of GDP. This provides room for fiscal stimulus if required.

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.