Country report Belgium 2019

Country report

  • Belgia
  • Inne

28 05 2019

In 2019 the number of Belgian business insolvencies will still be higher than the levels seen before the start of the global credit crisis in 2008.

 

belgiumbelgiumblegium

High level of corporate insolvencies remains

Belgian corporate insolvencies are expected to increase slightly in 2019 after a modest 1% decrease in 2018. With about 10,075 cases forecast this year, the number of insolvencies will still be higher than the levels seen before the start of the global credit crisis in 2008 (about 7,700 cases in 2007).

 

belgium

 

Domestic demand drives growth

Belgian economic growth slowed in 2018, and is expected to remain below 1.5% in 2019 and 2020. Besides domestic demand, public investment will contribute to economic activity with the launch of some major public investment projects.

The UK is an important main export market for Belgium, especially for industries like transport equipment, textiles, and chemicals, which could be negatively affected by the UK leaving the EU.

The fiscal deficits should increase again in 2019 and 2020 while central government debt remains high at about 100% of GDP, one of the highest in the European Union in terms of the government debt-to-GDP ratio. More fiscal consolidation seems to be necessary in the medium term.

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.