Country report Belgium 2018

Country report

 • Belgia
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,
 • Chemia/Farmacja,
 • Budownictwo,
 • Dobra konsumenckie,
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne,
 • Usługi Finansowe,
 • Żywność,
 • Maszyny/Urządzenia,
 • Metale,
 • Papier,
 • Usługi,
 • Stal,
 • Tekstylia

15 05 2018

In 2018 the number of Belgian business insolvencies will still be higher than the levels seen before the start of the global credit crisis in 2008.

Belgium tradeBelgium key figuresBelgium industries

The insolvency environment

High level of corporate insolvencies despite forecast decrease in 2018

Belgian corporate insolvencies are expected to decrease by 2% year-on-year in 2018 after an increase of 8.7% in 2017. With about 9,750 cases forecast this year, the number of insolvencies will still be higher than the levels seen before the start of the global credit crisis in 2008 (about 7,700 cases in 2007).

Belgium insolvencies

 

Economic situation

Domestic demand drives growth

The Belgian economy grew 1.7% in 2017, as domestic demand was supported by increased business investment and higher household consumption, fuelled by increasing employment and wage growth.

Inflation has increased to more than 2% in 2017, partly due to higher indirect taxes.

In 2018 GDP is expected to increase again by 1.7%, still driven by domestic demand. Export growth is expected to slow down somewhat; competitive gains subside due to higher wages.

Despite annual decreases, public debt remains high at more than 100% of GDP, one of the highest in the European Union in terms of the government debt-to-GDP ratio. Further fiscal consolidation seems to be necessary in the medium term.

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.