Country report Austria 2019

Country report

  • Austria
  • Inne

28 05 2019

In 2019 Austrian economic growth is expected to decelerate after a robust performance in 2018, mainly due to weaker external demand and lower investment.

 

austriaaut figuresAustria

Modest insolvency increase expected in 2019

Accelerated economic growth led to decrease in insolvencies in 2017 and 2018. However, in line with a more modest GDP expansion in 2019, business failures are expected to increase slightly.

 

austria

Lower GDP growth in 2019 as exports lose steam

Austrian GDP growth accelerated to 2.8% in 2018, mainly fuelled by robust growth in investments and exports. At the same time decreasing unemployment and elevated consumer confidence sustained private consumption.

In 2019, the economic expansion is expected to decelerate to around 1.5%, due to weaker exports as well as decreasing investment and lower industrial production growth.

The indebtedness of the non-financial private sector remains moderate compared to that of other advanced countries. However, the banking sector has a big exposure to countries in Central and Eastern Europe.

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.