Country report Austria 2018

Country report

 • Austria
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,
 • Chemia/Farmacja,
 • Budownictwo,
 • Dobra konsumenckie,
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne,
 • Usługi Finansowe,
 • Żywność,
 • Maszyny/Urządzenia,
 • Metale,
 • Papier,
 • Usługi,
 • Stal,
 • Tekstylia

15 05 2018

In 2018, economic growth is expected to remain above 2%, sustained by domestic and international demand. The momentum is forecast to slow down in 2019.

The insolvency environment

Further insolvency decreases expected in 2018

After decreasing three years in a row, Austrian business insolvencies increased by 1.5% in 2016. In 2017, accelerated economic growth led to a decrease of 3%, and business failures are expected to decline further in 2018.

Economic situation

Robust growth expected in 2018

Austrian GDP growth accelerated to more than 3% in 2017, mainly fuelled by robust growth in investments and exports.

Private consumption growth is sustained by decreasing unemployment and improved consumer confidence.

In 2018, economic growth is expected to remain above 2%, sustained by domestic and international demand. Growth momentum is forecast to slow down somewhat in 2019.

The indebtedness of the non-financial private sector remains moderate compared to that of other advanced countries. However, the banking sector has a big exposure to countries in Central and Eastern Europe.

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.