Country Report United Kingdom 2016

Country report

  • Wielka Brytania
  • Rolnictwo,
  • Motoryzacja/Transport,

28 04 2016

In the United Kingdom, consumer spending is still fuelling the economic expansion, helped by a decrease in unemployment and low consumer price inflation.

2016_CR_WE_UK_key_indicators
2016_CR_WE_UK_industries_performance_forecast

The insolvency environment

Insolvency decrease expected to slow down in 2016

Since 2012, the number of business failures in the United Kingdom has been falling. In 2015 the UK Insolvency Service recorded a 9.2% year-on-year decrease in compulsory liquidations and creditors’ voluntary liquidations in England and Wales, with 12,855 cases recorded. We expect this trend to slow down in 2016, with business failures forecast to decrease by just around 1%.

2016_CR_WE_UK_business_insolvencies

Economic situation

Growth rate expected to slow down in 2016

2016_CR_WE_UK_Real_GDP

After growing 2.2% in 2015, United Kingdom’s GDP is expected to increase 1.9% in 2016. Consumer spending is still fuelling the economic expansion, helped by a further decrease in unemployment and low consumer price inflation. However, financial market turmoil and the slowdown in world trade have caused wage growth to lose steam (1.9% in 2015), potentially having negative consequences for household spending in 2016.

The strong pound and weak external demand continue to weigh on manufacturing activity. A strong pound negatively affects British exports to the eurozone, which is still the UK’s most important trading partner, accounting for more than 40% of exports. That said, uncertainty about the outcome of the Brexit referendum in June 2016 has begun to weigh on the pound, relieving some pressure for UK exporters.

2016_CR_WE_UK_Industrial_production

In the current economic environment, a rate hike by the Bank of England seems to be off the table until 2017.

Comprehensive austerity measures and tax increases since 2011 have slowly reduced the fiscal deficit to 4.0% of GDP in 2015. However, government debt continues to rise and is forecast at more than 83% of GDP in 2016.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.