Country Report The Netherlands

Country report

 • Holandia
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,
 • Chemia/Farmacja,
 • Budownictwo,
 • Dobra konsumenckie,
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne,
 • Usługi Finansowe,
 • Żywność,
 • Maszyny/Urządzenia,
 • Metale,
 • Papier,
 • Usługi,
 • Stal,
 • Tekstylia

01 06 2015

The rebound of the Dutch economy is expected to accelerate in 2015, with export growth accompanied by a recovery in private consumption, industrial production and investment.

 

 

 

 

CR_Netherlands_June_2015_overviewCR_Netherlands_industries_performance_forecast

 

 

 

 

The insolvency environment

Corporate insolvencies expected to decrease further in 2015

The economic slowdown in 2012 and 2013 triggered increases in business insolvencies of 20.7% and 9.7%, respectively, to around 9,500 cases in 2013. Due to the economic rebound, business failures decreased by 19.2% in 2014, and are expected to decline further in 2015, to about 6,500 cases. However, this figure is still very high when compared to 2008 (4,600 cases), the year the global credit crisis started.

 

 

 

 

CR_Netherlands_business_insolvencies

 

 

 

 

 

Economic situation

 

 

 

 

CR_Netherlands_real_GDP_growth

 

 

 

Rebound expected in 2015, although uncertainties remain

Following a 0.7% contraction in 2013, the Dutch economy recorded modest growth of 0.8% in 2014. The rebound is expected to accelerate in 2015, by 1.7%, with export growth accompanied by a recovery in private consumption, industrial production and investment. The Dutch economy strongly benefits from lower oil prices, which offers relief to both consumers and businesses. At the same time the lower euro exchange rate should help to spur exports. Given that the economic rebound is still highly dependent on exports, the outlook for the Netherlands remains susceptible to repercussions from on-going geopolitical tensions and the fragile eurozone recovery.

 

 

 

 

CR_Netherlands_real_private_consumption

 

 

 

Small rise in private consumption expected in 2015

Subdued consumer spending was one of the main reasons for poor economic performance in the last couple of years. Private consumption is expected to grow 1.1% in 2015 after three years of contraction/subdued growth, as households’ purchasing power increases, inflation remains low and unemployment slightly decreases. Dutch households will remain cautious with their expenses though for the time being, given the slow recovery of the property market, the still high average debt ratio of households and the fact that unemployment, forecast at 8.0% in 2015, remains high by Dutch standards.

 

 

 

 

CR_Netherlands_real_fixed_investment

 

 

 

Investment growth set to accelerate

Business confidence is slowly improving and industrial production is expected to grow 1.8% in 2015 after a 2.8% contraction in 2014. Real fixed investment growth is also expected to accelerate to 3.8% after rising 2.4% in 2014. Business investment should increase on expectations of an improvement in both the domestic and international economy. Export growth is expected to accelerate to about 4.3% in 2015.

 

 

 

 

CR_Netherlands_fiscal_balance

 

 

 

Austerity measures trim the budget deficit to below 3% of GDP

The Dutch government has passed a number of austerity measures to trim the budget deficit. These aim to cut expenses by reducing spending on healthcare and social security benefits as well as to increase government earnings.

It is expected that the budget deficit will remain below the 3% Maastricht threshold in 2015 and 2016. Government debt is expected to increase slightly to 71% of GDP.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.