Country Report Switzerland 2016

Country report

 • Szwajcaria
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,
 • Chemia/Farmacja,
 • Budownictwo,
 • Dobra konsumenckie,
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne,
 • Usługi Finansowe,
 • Żywność,
 • Maszyny/Urządzenia,
 • Metale,
 • Papier,
 • Usługi,
 • Stal,
 • Tekstylia

28 04 2016

Swiss business insolvencies increased 7% in 2015 due to a more difficult economic environment. The number of corporate insolvencies remains high in 2016.

2016_CR_WE_Switzerland_key_indicators2016_CR_WE_Switzerland_industries_performance_forecast

The insolvency environment

The number of corporate insolvencies remains high in 2016

Swiss business insolvencies increased 7% in 2015 due to a more difficult economic environment. With 6,275 cases in 2015 the number of business failures was still about 2,000 cases higher than in 2008. In 2016 business failures are expected to level off.

2016_CR_WE_Switzerland_business_insolvencies

Economic situation

Growth expected to remain sluggish in 2016

2016_CR_WE_Switzerland_Real_GDP

As in 2015, Swiss GDP growth is expected to remain subdued (up 1.2% in 2016), as exports continue to be affected by the appreciation of the Swiss franc (especially against the euro) and weaker global demand. For export-oriented businesses production costs have risen relative to their export prices, squeezing profit levels. Switzerland relies heavily on exports, which account for 70% of GDP. However, a rebound of exports is expected in the second half of 2016, with a lower franc exchange rate and increased demand from the eurozone. The Central Bank´s benchmark interest rate remains negative at -0.75%, which has contributed to the weakening of the Swiss franc exchange rate at a certain degree.

2016_CR_WE_Switzerland_industrial_production

Growth of private consumption, investments and industrial production are expected to remain at a low level of around 1% respectively, while consumer prices remain negative.

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.