Country report Sweden 2017

Country report

 • Szwecja
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,
 • Chemia/Farmacja,
 • Budownictwo,
 • Dobra konsumenckie,
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne,
 • Usługi Finansowe,
 • Żywność,
 • Maszyny/Urządzenia,
 • Metale,
 • Papier,
 • Usługi,
 • Stal,
 • Tekstylia

16 05 2017

Sweden´s economic growth is expected to slow down in 2017 to about 2% year-on-year, while business insolvencies are forecast to increase slightly.

Sweden key indicatorsSweden industries performance forecast

The insolvency environment

Insolvencies expected to increase again in 2017

Swedish business insolvencies have decreased since 2014, with a 5% decline recorded in 2016. However, in 2017 a turnaround is expected, with a 3% increase forecast.

Swedish business insolvencies

Economic situation

Growth slows down in 2017, but remains robust

Sweden real GDP growth

The Swedish economy is forecast to grow 2.2% in 2017 after increasing 3.1% in 2016. Supported by negative interest rates, both household consumption and investment growth are expected to continue, although at a lower rate than in 2016.

In order to combat deflation and to weaken the currency, the Swedish Central Bank has repeatedly lowered the repo rate since July 2014, which has been -0.5% since February 2016. Inflation picked up again in 2016 and is expected to increase 1.8% in 2017. The expansionary monetary policy has driven investments and asset prices.

Sweden - consumer prices

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.