Country Report Sweden 2016

Country report

  • Szwecja
  • Rolnictwo,
  • Motoryzacja/Transport,

28 04 2016

The Swedish economy is forecast to grow 2.9% in 2016. Supported by low interest rates, household consumption and investment are expected to grow.

2016_CR_WE_Sweden_key_indicators
2016_CR_WE_Sweden_industries_performance_forecast

The insolvency environment

Insolvency decreases since 2014

After two years of increases, Swedish business insolvencies finally started to decrease again in 2014 and 2015. It is expected that this improvement will continue in 2016, although at a slower pace of 6%, reaching roughly 6,000 cases.

2016_CR_WE_Sweden_business_insolvencies

Economic situation

Robust growth and negative interest rates to combat deflation

2016_CR_WE_Sweden_Real_GDP

The Swedish economy is forecast to grow by 2.9% in 2016 after a GDP increase of 3.8% in 2015. Supported by low interest rates, both household consumption and investment growth are expected to continue, although at a lower rate than in 2015. The main problem Sweden was facing in 2015 was deflation, which was intensified by the appreciation of the krona relative to the euro, which accelerated deflation and made exports more expensive and thus less competitive.

2016_CR_WE_Sweden_Consumer_prices

In order to combat deflation and to weaken the currency, the Swedish Central Bank has repeatedly lowered the repo rate since July 2014, finally to -0.5% in February 2016. This latest decrease was seen as a pre-emptive move ahead of the further easing by the European Central Bank. Inflation picked up again in early 2016 and is expected to increase 0.7%.

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.