Country report Italy 2017

Country report

 • Włochy
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,
 • Chemia/Farmacja,
 • Budownictwo,
 • Dobra konsumenckie,
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne,
 • Usługi Finansowe,
 • Żywność,
 • Maszyny/Urządzenia,
 • Metale,
 • Papier,
 • Usługi,
 • Stal,
 • Tekstylia

16 05 2017

Italy´s GDP growth is expected to remain subdued in 2017 as international competitiveness remains an issue and the banking sector is still under pressure.

Italy key indicators

Italy industries performance forecast

The insolvency environment

Only a modest decrease in insolvencies in 2017 after years of steady increases

In line with Italy´s weak economic performance over past years, corporate insolvencies registered annual increases between 2008 and 2014, mainly with double-digit growth rates. In 2015 and 2016 insolvencies finally decreased, by 6% and 8.5% respectively. In 2017 a 4% decline is expected, but the forecast number of about 12,900 cases is still more than 100% higher than that in 2008 (6,500 cases).

Liquidity problems of Italian businesses are exacerbated by continuing poor payment behaviour, especially by the public sector. Moreover, Italian companies compared to their Western European counterparts, show a higher average gearing – especially short-term gearing.

Italian business insolvencies

Economic situation

A feeble rebound with potential downside risks

Italy real GDP growthItaly´s economic rebound remains feeble, with modest growth forecasts of 0.6% in 2017 and 0.7% in 2018. The current recovery is far from stable. Export growth is supported by a weaker euro exchange rate, however Italy´s competitiveness has not improved against its EU peers. Reform efforts (e.g. in the labour market) have been insufficient so far. The Italian banking sector remains under pressure, and, in particular, loan provisions to businesses remain constrained. Despite some efforts for fiscal consolidation, the government debt-to-GDP ratio remains high, at more than 130%. In order to decrease the debt ratio substantially a nominal annual growth rate of 3% would be required.

Italy government debtAdditionally, political uncertainty has increased after Prime Minister Matteo Renzi stepped down in December 2016 as a reaction to the rejection of constitutional changes in a referendum. While Italy´s political landscape remains fragmented, early elections in 2017 cannot be ruled out. As a reaction sovereign yield spreads have increased since early 2017.

 

 

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.