Country Report Ireland 2016

Country report

 • Irlandia
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,
 • Chemia/Farmacja,
 • Budownictwo,
 • Dobra konsumenckie,
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne,
 • Usługi Finansowe,
 • Żywność,
 • Maszyny/Urządzenia,
 • Metale,
 • Papier,
 • Usługi,
 • Stal,
 • Tekstylia

28 04 2016

The Irish economy registered a strong performance, increasing 5.2% in 2014 and 6.8% in 2015. In 2016, growth is expected to slow down but remain robust.

2016_CR_WE_Ireland_key_indicators2016_CR_WE_Ireland_industries_performance_forecast

The insolvency environment

Decrease in corporate insolvencies continues

2016_CR_WE_Ireland_business_insolvencies

After six years of increases, Irish business insolvencies finally started to decline in 2013. This trend is expected to continue in 2016 as economic growth is forecast to remain robust.

Economic situation

Growth slows down, but remains robust

2016_CR_WE_Ireland_Real_GDP

The Irish economy grew 5.2% in 2014 and 6.8% in 2015 – a particularly strong performance compared to the rest of the eurozone. The rebound was mainly due to a sharp increase in exports of goods and services, triggered by a reduction in wages, but also because of a drop in domestic demand for imports. Investments also recorded a major surge.

In 2016 the economic rebound is expected to continue, although at a slower pace (up 4.3%).

2016_CR_WE_Ireland_change_exports

Investments and exports continue to rise, while private consumption is expected to grow again above 3%. Unemployment continues to decrease, to an expected rate of 8% in 2016.

International investors seem to appreciate the efforts of the government to reduce the public deficit and have regained new trust in the (long-term) sustainability of public finances.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.