Country Report Ireland

Country report

  • Irlandia
  • Rolnictwo,
  • Motoryzacja/Transport,

01 06 2015

In 2015, Ireland’s economy is forecast to grow by 3.6%, backed by exports to the US and UK where demand is picking up. Private consumption is expected to increase further.

 

CR_Ireland_June_2015_overview
CR_Ireland_industries_performance_forecast

 

The insolvency environment

Corporate insolvency decrease slows down

After six years of subsequent increases, Irish business insolvencies finally started to decline in 2013. This trend is expected to continue in 2015.

 

CR_Ireland_business_insolvencies

 

Economic situation

 

CR_Ireland_real_GDP_growth

 

Positive signs, but significant challenges remain

The Irish economy grew by 4.9% in 2014 – a particularly strong performance compared to the rest of the eurozone. The rebound is mainly due to a 12.2% increase in net export growth of goods and services, triggered by a reduction in wages, but also to a drop in domestic demand for imports. Government spending and private consumption growth also contributed positively – although to a lesser extent. In 2015 a GDP growth rate of 3.6% is expected, backed by exports to the US and UK where demand is picking up. Private consumption is expected to increase further, but remains hampered by high unemployment and limited wage growth. Unemployment continues to decrease, however, to an expected rate of 9.7% in 2015 after being higher than 14% in 2011 and 2012.

 

CR_Ireland_fiscal_balance

 

Notwithstanding the recovery, Ireland continues to face significant challenges. Despite yearly decreases since 2012 government debt remains high, at 110% of GDP in 2014. International investors seem to appreciate the efforts of the government to reduce the public deficit and have regained new trust in the (long-term) sustainability of public finances.

Private debt levels also remain high, putting constraints on consumption growth. And while the banking sector is recovering from the near-collapse in 2010, it still faces large residential-mortgage arrears and impaired loans to smaller businesses. That said, house prices stabilised in 2013 and recorded a marked rebound in 2014, helping to improve the balance sheets of financial institutions and households. A continuation of the real estate market recovery is an important prerequisite for the sustainability of Ireland’s economic recovery in the future.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.