Country Report Germany 2016

Country report

 • Niemcy
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,
 • Chemia/Farmacja,
 • Budownictwo,
 • Dobra konsumenckie,
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne,
 • Usługi Finansowe,
 • Żywność,
 • Maszyny/Urządzenia,
 • Metale,
 • Papier,
 • Usługi,
 • Stal,
 • Tekstylia

28 04 2016

In 2015, the German economy grew 1.7%, spurred by household consumption which increased 1.9%. Private consumption remains a key driver of growth in 2016.

2016_CR_WE_Germany_key_indicators2016_CR_WE_Germany_industries_performance_forecast

The insolvency environment

Pace of decrease in insolvencies expected to slow down in 2016

2016_CR_WE_Germany_business_insolvencies

As a consequence of Germany’s robust economic performance since 2010, the number of business failures decreased annually. In 2015 business failures decreased by 4.0%, to 23,123 cases. In 2016 it is expected that the annual decrease will slow down to 2%.

Economic situation

Private consumption remains a key driver of growth in 2016

2016_CR_WE_Germany_Real_GDP

The German economy recorded a solid growth rate of 1.7% in 2015. In contrast to previous years, when economic growth was mainly driven by exports, household consumption became a key driver in 2015, increasing 1.9%. This trend is expected to continue in 2016 with household consumption expected to increase 1.9%, still driven by low oil prices, rising wages and a further decrease in unemployment.

At the same time, government expenditures are forecast to increase, especially for the sharply increased number of migrants. While business investment and industrial production are expected to record higher growth rates than in 2015, export performance will be affected by a more sluggish global demand.

2016_CR_WE_Germany_Real_private_consumption

Overall, a GDP increase of 1.9% is expected in 2016.

The federal government has achieved slight budget surpluses since 2014, largely due to higher tax revenues and lower government transfer payments for unemployment. In 2016 and 2017 the budget surplus is expected to decrease again due to increased expenses in order to cope with the high number of migrants.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.