Country report Denmark 2017

Country report

  • Dania
  • Rolnictwo,
  • Motoryzacja/Transport,

16 05 2017

The Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs.

Denmark key indicators

Denmark industries performance forecast

The insolvency environment

Sharp, but exceptional insolvency increase in 2016

Danish business insolvencies increased sharply in 2016 due to the introduction of a new form of company in official statistics and the clearing of a backlog of insolvencies. As such, it is difficult to provide an accurate forecast on real businesses and insolvency development in 2017. It is expected that business failures will decline by about 20% this year, an adjustment from exceptionally high levels in 2016.

Danish business insolvencies

Economic situation

Exports to pick up

Denmark real GDP growth
The Danish economy is expected to grow 1.4% in 2017, driven by investment and exports. The Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs. Avoiding a major appreciation of the krone against the euro helps Danish firms remain competitive in their eurozone export destinations. Danish exporters are also expected to benefit from rising demand as a result of a devalued euro. However, private consumption growth should remain subdued in 2017.

Denmark - exports of goods and non-factor services
Public finances are healthy, with government debt below 40% of GDP. This provides room for more fiscal stimulus.

 

 

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.