Country Report Denmark 2016

Country report

 • Dania
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,
 • Chemia/Farmacja,
 • Budownictwo,
 • Dobra konsumenckie,
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne,
 • Usługi Finansowe,
 • Żywność,
 • Maszyny/Urządzenia,
 • Metale,
 • Papier,
 • Usługi,
 • Stal,
 • Tekstylia

28 04 2016

The Danish economy is expected to grow 1.4% in 2016 spurred by improved investment and growing exports. Danish exporters will benefit from rising demand.

2016_CR_WE_Denmark_key_indicators2016_CR_WE_Denmark_industries_performance_forecast

The insolvency environment

Corporate insolvencies expected to decrease again in 2016

2016_CR_WE_Denmark_business_insolvencies

Danish business insolvencies decreased sharply in 2013 and 2014, but this positive trend has slowed down since 2015. In 2016 a decrease of 4% is expected, bringing insolvency cases to around 3,900.

Economic situation

Exports and investment expected to pick up

2016_CR_WE_Denmark_Real GDP

The Danish economy is expected to grow 1.4% in 2016 spurred by improved investment and growing exports. Externally, the Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs. Avoiding a major appreciation of the krone against the euro helps Danish firms remain competitive in their eurozone export destinations.

2016_CR_WE_Denmark_Real_fixed_income

Danish exporters will also benefit from rising demand as a result of a devalued euro. However, private consumption growth will remain subdued in 2016.

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.