Country report Austria 2017

Country report

  • Austria
  • Rolnictwo,
  • Motoryzacja/Transport,

16 05 2017

Despite higher economic growth rate of about 2% is expected in 2017, business insolvencies are forecast to increase again in 2017, by 3% year-on-year.

Austria key indicators

Austria industries performance forecast

The insolvency environment

The phase of yearly insolvencies decreases has come to an end

After decreasing three years in a row, Austrian business insolvencies increased again in 2016, by 1.5%, and are expected to rise further in 2017 (up 3%).

 

 

 

 

Austrian business insolvencies

 

 

 

 

Economic situation

Higher growth expected in 2017

 

 

 

 

Austria real GDP growth

 

 

 

Austrian GDP grew 1.4% in 2016 and is expected to increase 1.9% in 2017, fuelled by both domestic consumption and exports. Private consumption is forecast to increase 1.9%, helped by decreasing unemployment.

 

Austria real private consumption

 

Exports are expected to benefit from increasing demand in the eurozone and overseas markets. Inflation is forecast to increase more than 2% in 2017 following the 0.9% rise in 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.