Country Report Austria 2016

Country report

 • Austria
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,
 • Chemia/Farmacja,
 • Budownictwo,
 • Dobra konsumenckie,
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne,
 • Usługi Finansowe,
 • Żywność,
 • Maszyny/Urządzenia,
 • Metale,
 • Papier,
 • Usługi,
 • Stal,
 • Tekstylia

28 04 2016

In 2015, Austrian business insolvencies decreased by 5%. However, in 2016 the pace of corporate insolvency decrease is expected to slow down to just 2%.

2016_CR_WE_Austria_key_indicators 2016_CR_WE_Austria_industries_performance

The insolvency environment

Pace of corporate insolvencies decrease expected to slow down in 2016

2016_CR_WE_Austria_business_insolvencies

Austrian business insolvencies decreased by 5% in 2015. However, this positive trend is expected to slow down in 2016, with insolvencies forecast to decline just 2%.

Economic situation

Higher growth expected in 2016

2016_CR_WE_Austria_Real_GDP

The Austrian economy recorded modest growth of 0.7% in 2015, sustained by rising investments and exports. With an increase of only 0.2%, private consumption growth remained subdued hampered by increased unemployment (9.1%) and lower wage growth.

In 2016, GDP growth is expected to accelerate to 1.7%, as domestic consumption is expected to pick up again.

2016_CR_WE_Austria_Real_private_consumption

Private consumption is forecast to increase 1.1% due to an income tax reform in place since January 2016 and slightly decreasing unemployment. Investments are also expected to pick up this year.

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.