Publikacje

Payment Practices Barometer Poland 2017

Barometr Pratyk Płatniczych

 • Polska
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,

23 05 2017

Past due B2B receivables in Poland

Overdue B2B invoices occurred more often with the domestic customers of our Polish respondents (41.0%) than with their foreign customers (36.6%).

Produkty oraz usługi

Naszym klientom oferujemy ubezpieczenie kredytu kupieckiego i usługi windykacyjne na najwyższym poziomie pomagając im maksymalizować sprzedaż. Nasza oferta jest przygotowywana indywidualnie dla każdego klienta.

Prognoza rynkowa

Dostęp do prognozy przygotowanej na podstawie oceny ryzyka kredytowego oraz wyników działalności 14 głównych gałęzi przemysłu w ponad 30 krajach. Zestawienie opiera się na ocenie analityków Atradiusa.

Атрадиус Прогноза по индустрии

Wybierz

kraj

Wybierz kraj

branżę

Filtrowanie po branży

Wyszukaj po słowie kluczowym

Wybierz słowo kluczowe

  Market Monitor Consumer Durables UK 2019

  Market Monitor

  • Wielka Brytania
  • Dobra konsumenckie

  11 04 2019

  The UK sales outlook for consumer durables in 2019 is more subdued as household finances are strained and private consumption growth is decreasing.

  Market Monitor Consumer Durables USA 2019

  Market Monitor

  • Stany Zjednoczone Ameryki
  • Dobra konsumenckie

  11 04 2019

  Higher costs of raw materials and import tariffs have increased operational costs and reduced overall profitability in the household appliances segment.

  Market Monitor Consumer Durables Netherlands 2019

  Market Monitor

  • Holandia
  • Dobra konsumenckie

  11 04 2019

  Insolvencies are expected to level off or to increase slightly in 2019, in line with the forecast of a modest 2% increase in Dutch business failures.

  Market Monitor Consumer Durables Italy 2019

  Market Monitor

  • Włochy
  • Dobra konsumenckie

  11 04 2019

  Many smaller retailers lack the flexibility and financial means to adapt business models to changing consumer habits, and the credit risk remains elevated.

  Market Monitor Consumer Durables Germany 2019

  Market Monitor

  • Niemcy
  • Dobra konsumenckie

  11 04 2019

  Retailers´ margins are expected to decrease further due to the fierce competitive market environment in most segments and increased price transparency.

  Market Monitor Consumer Durables China 2019

  Market Monitor

  • Chiny
  • Dobra konsumenckie

  11 04 2019

  Profit margins of retailers in the online segment to increase slightly in 2019, while brick-and-mortar retailers face continued margin pressure.

  Market Monitor Consumer Durables UAE 2019

  Market Monitor

  • Zjednoczone Emiraty Arabskie
  • Dobra konsumenckie

  11 04 2019

  The number of payment delays and protracted defaults is expected to remain high in 2019, due to ongoing cash flow problems and restricted access to loans.

  Market Monitor Consumer Durables France 2019

  Market Monitor

  • Francja
  • Dobra konsumenckie

  11 04 2019

  Even larger consumer durables retailers could face troubles due to increased financial exposure after acquisitions and the difficult economic environment.

  Market Monitor Consumer Durables Spain 2019

  Market Monitor

  • Hiszpania
  • Dobra konsumenckie

  11 04 2019

  Good payment behaviour in the household appliances, furniture and consumer electronics segments over the past two years, and no major changes are expected.

  Market Monitor Consumer Durables Belgium 2019

  Market Monitor

  • Belgia
  • Dobra konsumenckie

  11 04 2019

  Both payment delays and insolvencies are expected to increase in the coming six months, mainly affecting smaller consumer durables retailers in Belgium.

  Zwolnienie z odpowiedzialności

  Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.