Studium przypadku - Ingram Micro: Ubezpieczenie należności branży technologicznej

Jak pomogliśmy firmie Ingram Micro w usprawnieniu zarządzania ryzykiem i zdobyciu nowych rynków

W skrócie

Firma:

Ingram Micro

Branża:

Technologia

Rynek:

Globalny

Problem:

Zahamowanie rozwoju spółki z powodu zbyt zachowawczego zarządzania kredytami.

Rozwiązanie:

Dzięki pomocy spółki Atradius przy zarządzaniu kredytami firma była w stanie lepiej zrozumieć zagadnienia dotyczące ryzyka i świadomie stosować bardziej zrównoważone podejście do jego podejmowania.

Jak to osiągnęliśmy:

Wykorzystanie narzędzi informacji handlowej w połączeniu z pracą silnego zespołu spółki Atradius oraz wsparciem z jej strony.

Rola Atradius w procesie zarządzania należnościami jest bezcenna.

LOCAL Author Frédéric Wittemans Frédéric Wittemans
Ingram Micro

 Ingram Micro

Aby odpowiedzieć na potrzeby międzynarodowej spółki technologicznej Ingram Micro, nasz międzynarodowy zespół bada lokalizację oraz wielkość biur spółki na całym świecie. Zespół ds. kredytów Ingram Micro opisał udzielane przez nas wsparcie jako „niemal przedłużenie działalności firmy” oraz docenił znaczenie roli, jaką odegraliśmy w ulepszaniu systemu obsługi klienta oraz rozwoju firmy. Frédéric Wittemans, dyrektor ds. kredytów w Europie, tłumaczy, w jaki sposób pomogliśmy Ingram Micro zarządzać ryzykiem oraz tworzyć szanse biznesowe. "Nie można bagatelizować roli odgrywanej przez spółkę Atradius w naszych procesach zarządzania kredytami”. Frédéric Wittemans, Ingram Micro.

W naszej branży zarządzanie kredytami stanowi punkt „równowagi biznesowej”, gdzie sprzedaż jest przeciwstawiana ryzyku. Jeśli będziemy działać zbyt zachowawczo i stronić od ryzyka, stracimy zarówno dochód, jak i przegapimy istotne szanse handlowe. Z kolei zbyt duży nacisk na sprzedaż zawsze będzie skutkował zwiększeniem ryzyka handlowego oraz możliwością poniesienia strat. To sprawia, że kluczowe staje się dla nas posiadanie silnego zespołu, doskonałych źródeł informacji handlowej, a także zapewnienie wsparcia ze strony ekspertów naszego partnera od ubezpieczeń kredytów, spółki Atradius.

Atradius case study - Frederick, Ingram Micro

Frédéric Wittemans, Ingram Micro

 

Nie można bagatelizować roli odgrywanej przez spółkę Atradius w naszych procesach zarządzania kredytami. W trakcie współpracy spółka stała się niemal przedłużeniem naszej firmy ze względu na brak barier komunikacyjnych, decyzyjnych czy informacyjnych, co pozwoliło zdecydowanie uprościć cały proces.

Ponadto nasi partnerzy pokazali nam inną perspektywę. Dzięki temu w wielu sytuacjach, pomimo świadomości ryzyka, ze spokojem podejmowaliśmy decyzje handlowe i osiągaliśmy dochody. Jeśli zdecydowalibyśmy się postępować standardowo, powinniśmy raczej porzucić wszelkie transakcje i przystąpić do odpisywania wszystkich wynikających z tego strat.

Przekazanie części naszych procesów zarządzania kredytami spółce Atradius okazało się niezwykle korzystnym rozwiązaniem. Mogliśmy skorzystać z gotowych zasobów eksperckich, które wspierały naszą firmę, dostosowywały się do reguł jej działania i wraz z nią rozwijały, podczas gdy nasze potrzeby i cele ewoluowały.

 

Rola Atradius: jak dostosowujemy nasze wsparcie do potrzeb Ingram Micro

Od roku 2007 oferujemy spółce Ingram Micro nasze usługi z zakresu ubezpieczenia kredytów, dostępu do informacji rynkowej oraz wsparcia w zakresie zarządzania ryzykiem. Nawiązaliśmy ścisłą współpracę z jej zespołem ds. zarządzania kredytami oraz obsługującym ją brokerem, spółką Marsh.

Wielkość bazy klientów Ingram Micro oraz ogólna wartość kredytów udzielanych przez nią w Europie były kluczowymi elementami wpływającymi na sposób zarządzania rezerwą kredytową.

Większa część ubezpieczenia kredytu została rozdzielona między 11 000 największych klientów firmy, ponieważ to oni przyczyniają się do powstawania największego ryzyka kredytowego związanego z wielkością i wartością składanych zamówień. Ponadto ze względu na to, że są to większe przedsiębiorstwa, prowadzone przez nie procesy zarządzania kredytami są bardziej złożone i dobrze zorganizowane. Oznacza to, że procedury kredytowe oraz związane z nimi ryzyko ponoszone przez Ingram Micro mogą zostać ograniczone.

LOCAL Nico Boots

Nico Boots, Global Account Manager, Atradius

 

W przypadku zdecydowanej większości pozostałych 69 000 mniejszych klientów transakcje handlowe nie zostają objęte ubezpieczeniem kredytu. Poziom kredytu udzielanego przez spółkę Ingram Micro zależy od decyzji jej zespołu ds. zarządzania kredytami, wydanej po konsultacjach z naszymi ekspertami oraz na podstawie zasobów zbiorczej bazy danych, w której przechowywane są informacje handlowe, a także przy wykorzystaniu wiedzy specjalistycznej obu spółek.

 

O spółce Ingram Micro

Ingram Micro jest największym na świecie dystrybutorem technologii oraz wiodącą spółką na rynku sprzedaży technologii oraz usług z zakresu marketingu i logistyki stworzonych z myślą o światowej branży IT.

Od samego początku swojej działalności, czyli od roku 1979, spółka Ingram Micro łączy dostawców rozwiązań technologicznych z producentami z całego świata oraz identyfikuje rynki i technologie, które nadają kształt branży IT. Obecnie Ingram Micro jest czołowym przedstawicielem światowego rynku technologicznego, wprowadza na rynek najnowsze produkty i usługi oraz szuka kolejnych sposobów, które umożliwiłyby mu wniesienie wartości do świata swoich klientów.

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie publikacje dostępne na naszych stronach internetowych lub za ich pośrednictwem, takie jak m.in. raporty, artykuły, publikacje, wskazówki i pomocne treści, briefy handlowe, infografiki, filmy (każde z osobna zwane "Publikacją"), są udostępniane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą stanowić dla czytelnika jakichkolwiek rekomendacji lub zaleceń dotyczących określonych transakcji, inwestycji lub strategii. W odniesieniu do dostarczonych informacji czytelnicy muszą podejmować własne niezależne decyzje biznesowe. Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w każdej Publikacji pochodziły z wiarygodnych źródeł, Atradius nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, omyłki, jak również za rezultaty wykorzystania tych informacji. Wszelkie informacje zawarte w Publikacjach są dostarczane "tak jak są", bez gwarancji ich kompletności, dokładności, aktualności oraz skutków ich użycia. Atradius nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych. W żadnym wypadku spółka Atradius, oraz powiązane z nią spółki lub korporacje, partnerzy, agenci lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec czytelnika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji zawartych w Publikacji, za utratę potencjalnych korzyści, utratę zysku, jak również za szkody w produkcji, szkody w prowadzonej działalności, a także za jakiekolwiek pośrednie, szczególne lub uboczne straty, nawet w przypadku uprzedniego powiadomienia o możliwości ich wystąpienia.