Coronavirius komunikat

Nasz zespół obsługi klienta jest dostępny za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej oraz usług zdalnych.

Wraz z rozprzestrzenianiem się koronawirusa podjęliśmy niezbędne  środki w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników oraz ograniczenia potencjalnego rozprzestrzeniania się wirusa. 
Wprowadziliśmy również rozwiązania, które umożliwiają nam ciągłość działania oraz bieżącej obsługi klientów. Nasz zespół ds. obsługi klienta działa zdalnie i jest dostępny za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, WebEx lub usługi konferencji online. Nasze biura pozostają otwarte, zabezpieczyliśmy również ciągłość krytycznych usług, jednak w obecnej sytuacji nie przyjmujemy gości.

Dziękujemy za Państwa cierpliwość w tych trudnych czasach.
 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.