Zaloguj się

Nasza wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Dzięki wykorzystaniu narzędzi on-line jakie oferujemy, możesz łatwo zarządzać swoimi należnościami i poprawić jakość swojego portfela.

Atradius Atrium

Nowy portal internetowy zapewniający bezpośredni dostęp do informacji dot. polisy, limitów kredytowych jak również do Atradius Insights i Collect@Net.

Logowanie do  Atradius Atrium

Atradius Insights

Dostęp do platformy internetowej z zakresu business intelligence zaprojektowanej do zarządzania należnościami

Logowanie do  Atradius Insights

Collect@Net

Dostęp do systemu zarządzania usługami windykacyjnymi dla Klientów windykacyjnych.

Logowanie do  Collect@Net
Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.