Zaloguj się

Nasza wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Dzięki wykorzystaniu narzędzi on-line jakie oferujemy, możesz łatwo zarządzać swoimi należnościami i poprawić jakość swojego portfela.

Atradius Atrium

Nowy portal internetowy zapewniający bezpośredni dostęp do informacji dot. polisy, limitów kredytowych jak również do Atradius Insights i Collect@Net.

Logowanie do  Atradius Atrium

Atradius Insights

Dostęp do platformy internetowej z zakresu business intelligence zaprojektowanej do zarządzania należnościami

Logowanie do  Atradius Insights

Collect@Net

Dostęp do systemu zarządzania usługami windykacyjnymi dla Klientów windykacyjnych.

Logowanie do  Collect@Net
Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie publikacje dostępne na naszych stronach internetowych lub za ich pośrednictwem, takie jak m.in. raporty, artykuły, publikacje, wskazówki i pomocne treści, briefy handlowe, infografiki, filmy (każde z osobna zwane "Publikacją"), są udostępniane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą stanowić dla czytelnika jakichkolwiek rekomendacji lub zaleceń dotyczących określonych transakcji, inwestycji lub strategii. W odniesieniu do dostarczonych informacji czytelnicy muszą podejmować własne niezależne decyzje biznesowe. Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w każdej Publikacji pochodziły z wiarygodnych źródeł, Atradius nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, omyłki, jak również za rezultaty wykorzystania tych informacji. Wszelkie informacje zawarte w Publikacjach są dostarczane "tak jak są", bez gwarancji ich kompletności, dokładności, aktualności oraz skutków ich użycia. Atradius nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych. W żadnym wypadku spółka Atradius, oraz powiązane z nią spółki lub korporacje, partnerzy, agenci lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec czytelnika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji zawartych w Publikacji, za utratę potencjalnych korzyści, utratę zysku, jak również za szkody w produkcji, szkody w prowadzonej działalności, a także za jakiekolwiek pośrednie, szczególne lub uboczne straty, nawet w przypadku uprzedniego powiadomienia o możliwości ich wystąpienia.