Economische Update 2015

Badania ekonomiczne / Dane ekonomiczne

 • Australia,
 • Austria,
 • Belgia,
 • Brazylia,
 • Kanada,
 • Chiny,
 • Republika Czeska,
 • Dania,
 • Estonia,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Niemcy,
 • Grecja,
 • Hongkong,
 • Węgry,
 • Islandia,
 • Indie,
 • Indonezja,
 • Irlandia,
 • Włochy,
 • Japonia,
 • Łotwa,
 • Litwa,
 • Malezja,
 • Meksyk,
 • Holandia,
 • Nowa Zelandia,
 • Norwegia,
 • Filipiny,
 • Polska,
 • Portugalia,
 • Federacja Rosyjska,
 • Arabia Saudyjska,
 • Singapur,
 • Słowacja,
 • Republika Południowej Afryki,
 • Hiszpania,
 • Szwecja,
 • Szwajcaria,
 • Tajwan,
 • Tajlandia,
 • Turcja,
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie,
 • Stany Zjednoczone Ameryki,
 • Wielka Brytania,
 • Wietnam
 • Inne

10 11 2015

De verwachting is dat de economische groei in 2016 traag zal zijn. Het aantal faillissementen blijft hoog in de eurozone en neemt toe in belangrijke opkomende markten.

Samenvatting Economic Outlook van Atradius – november 2015

De wereldwijde economie is in woelige wateren beland

 

 • De wereldwijde economie zal in 2015 naar verwachting slechts met 2,5% groeien, minder dan in 2014.  Voor 2016 wordt een versnelling van de groei voorzien tot 2,9%.
 • Het economisch herstel in ontwikkelde markten zet langzaam door. De groeiprognose voor de eurozone  is 1,5% in 2015 en 1,7% in 2016. De economie van de Verenigde Staten zal volgens de prognoses in 2015 met 2,5% en in 2016 met 2,6% groeien.
 • Voor Latijns-Amerika en Oost-Europa wordt in 2016 een bescheiden groei voorzien van respectievelijk 0,8% en 1,9%, na krimp in 2015. De economische groei in Azië, exclusief Japan, is stabiel en wordt geraamd op 5,7% in 2016.
 • Atradius verwacht dat de faillissementen in de meeste ontwikkelde markten zullen afnemen in 2015 en 2016, maar dat het niveau relatief hoog blijft. Dit is met name het geval in de eurozone. De insolventieomgeving in veel opkomende markten is daarentegen aanzienlijk verslechterd.

 

Powiązane dokumenty

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.