Polska

atradius.pl

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Siedziba firmy

ul. Prosta 70
00-838 Warszawa

Telefon:
+48 22 395 43 00
Fax:
+48 22 395 43 95
E-mail:

Informacje Prawne

Atradius Collections B.V., Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością - Oddział w Polsce Siedziba firmy

ul. Prosta 70
00-838 Warszawa

Telefon:
+48 22 395 4700
E-mail:

Informacje Prawne

Poznań Office Oddział

ul. Marcelińska 90
60-324 Poznań

Telefon:
+48 22 395 43 22 / +48 604 933 019
E-mail:
Kontakt:
Tomasz Wielicki

Mapa Google

Kraków Office Oddział

ul. J. Conrada 51A
31-357 Kraków

Telefon:
+48 602 598 206
E-mail:
Kontakt:
Łukasz Jakubowski

Mapa Google

Jelenia Góra Office Oddział

ul. Bolesława Chrobrego 12/5
58-500 Jelenia Góra

Telefon:
+48 600 279 970 / +48 757 692 913
Fax:
+48 22 395 43 95
E-mail:
Kontakt:
Mariusz Pogorzała

Mapa Google

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.