European Football Championship Industry playing fields

Aktualizacja danych ekonomicznych

 • Austria,
 • Belgia,
 • Chorwacja,
 • Republika Czeska,
 • Dania,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Niemcy,
 • Węgry,
 • Islandia,
 • Irlandia,
 • Włochy,
 • Holandia,
 • Norwegia,
 • Polska,
 • Portugalia,
 • Rumunia,
 • Federacja Rosyjska,
 • Słowacja,
 • Słowenia,
 • Hiszpania,
 • Szwecja,
 • Szwajcaria,
 • Turcja,
 • Wielka Brytania
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,
 • Chemia/Farmacja,
 • Budownictwo,
 • Dobra konsumenckie,
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne,
 • Usługi Finansowe,
 • Żywność,
 • Maszyny/Urządzenia,
 • Metale,
 • Papier,
 • Usługi,
 • Stal,
 • Tekstylia

08 07 2016

The Industry Playing Fields provide a visual performance forecast for 14 different industries in countries paired together in the Euro 2016 tournament.

Scoring the industries performance outlook

 

 

 

Industry Playing Fields

 

 

 

With the European football championship 2016 advancing into the Round of 16 and quickly moving towards the finals, we have produced Industry Playing Fields comparisons. These visual match-ups will analyse the industries performance forecast for countries which are paired together in the actual football tournament.

Atradius will provide a score for the match-ups, ranking the outlook for each sector as Bleak, Poor, Fair, Good, Excellent. The country with the better industry outlook compared to its opponent scores a goal, symbolised here by a football.

The Industry Playing Fields are available in the following languages: English and German, Dutch, French, Italian, Spanish, Polish, Hungarian and Czech on our local websites. 

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.