Debt Collections Handbook UAE 2018

Debt Collection Handbook

 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,
 • Chemia/Farmacja,
 • Budownictwo,
 • Dobra konsumenckie,
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne,
 • Usługi Finansowe,
 • Żywność,
 • Inne,
 • Maszyny/Urządzenia,
 • Metale,
 • Papier,
 • Usługi,
 • Stal,
 • Tekstylia

24 09 2018

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in the UAE.

Amicable collections

General information

 

 

 

 

 

 

We recognise that every client has different needs, and therefore our services are tailored to the clients’ specific requirements. We follow proven principles of negotiations. Keeping close contact with debtors, we are able to evaluate genuine cash flow problems and stalling excuses for non-payment and persuade debtors to pay the debts in an amicable manner. Field visits and face-to-face meetings with the debtors are an integral part of our collection initiatives.

Interest

Though the chief justice of the Supreme Court in a suit filed by a bank for recovery ruled that ordering the borrower to pay interest for late payments can be considered a sort of damages, which is compliant with both UAE law and Sharia’s, from a cultural point of view and in practice, debtors in the UAE do not pay interest on delayed payments.

Debt collection costs

From a cultural point of view and in practice, debtors in the UAE do not pay collection costs.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of UAE's economic situation and covers the following topics:

 • Legal procedures
 • Time frame and outcomes
 • Insolvency proceedings
 • Key changes under the New Bankruptcy Law

To read more about steps and procedures undertaken in debt collections in the UAE:

 

 

Download Debt Collections Handbook UAE now!

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.