Debt Collections Handbook Indonesia 2018

Debt Collection Handbook

 • Indonezja
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,
 • Chemia/Farmacja,
 • Budownictwo,
 • Dobra konsumenckie,
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne,
 • Usługi Finansowe,
 • Żywność,
 • Inne,
 • Maszyny/Urządzenia,
 • Metale,
 • Papier,
 • Usługi,
 • Stal,
 • Tekstylia

24 09 2018

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Indonesia.

Amicable collections

General information

 

Payments in Indonesia usually take 30 days on average; however, delays may reach up to 20 days. The payment behaviour of Indonesian companies in recent years has improved and would be somewhere between acceptable and good. During the amicable phase, it is common practice to appoint a lawyer to serve a warning letter to the debtor. The warning letter provides a stern message to the debtor that the creditor is vigilant about the outstanding debt. We can only serve the debtor with a warning letter if we already possess strong preliminary evidence, such as the sale purchase agreement, invoices, packing or shipping list. 

Interest

Indonesian law prescribes no standard payment terms, but the Civil Code regulates late payment interest, which has to be paid by the defaulting party at the request of the non-defaulting party before a court. Two sorts of interest would apply. A conventional interest rate (‘bunga konvensional’) may be agreed by the parties through a contract and apply in case of late payment or if a breach of other obligations occurred. However, if no contractual agreement exists, a 6% per annum legal interest rate (‘bunga moratoir’) is set by law.

Debt collection costs

To date, there is no law or regulation in Indonesia that regulates collection costs in particular or debt collection activities in general. However, within Indonesian law, there is a split between material and immaterial losses. Material losses is direct losses caused by the debt, i.e. the principal debt and/or the cost of shipping. Immaterial losses are indirect losses resulting from the debt. Legal costs will be included as an indirect loss.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of Indonesia's economic situation and covers the following topics:

 • Legal procedures & required documents
 • Lawsuit
 • Insolvency proceedings
 • Expected time frame and outcome

To read more about steps and procedures undertaken in debt collections in Indonesia:

Download Debt Collections Handbook Indonesia now!

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.