Debt Collections Handbook Chile 2018

Debt Collection Handbook

 • Chile
 • Rolnictwo,
 • Motoryzacja/Transport,
 • Chemia/Farmacja,
 • Budownictwo,
 • Dobra konsumenckie,
 • Elektronika/Technologie Komunikacyjne,
 • Usługi Finansowe,
 • Żywność,
 • Inne,
 • Maszyny/Urządzenia,
 • Metale,
 • Papier,
 • Usługi,
 • Stal,
 • Tekstylia

24 09 2018

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Chile.

Amicable collections

General information

 

 

Handbook Report Page - Amicable Phase

 

 

Atradius Collections provides debt collection services following a rigorous selection process in order to meet our clients´ needs. Our local partners carry out the collection process in-house, adhering to federal and state laws.

Interest

Generally, in the amicable phase, interest is charged to debtors. However, the percentage can be negotiated.

Interest is daily and it can vary according to the table that comes from the SBIF (Superintendency of Banks and Financial Institutions).

Debt collection costs

In Chile, debt collection costs are charged to debtors at the end of the process, especially in the last instalment. From a cultural perspective, Chilean debtors are used to paying debt collection costs, though often the actual amount of these costs is considered a matter of negotiation.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of Chile's economic situation and covers the following topics:

 • Legal procedures 
 • Lawsuit
 • Insolvency proceedings
 • Time frame and outcome

To read more about steps and procedures undertaken in debt collections in Chile:

download icon red

Download Debt Collections Handbook Chile now!

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.