Debt Collections Handbook Canada 2018

Debt Collection Handbook

  • Kanada
  • Rolnictwo,
  • Motoryzacja/Transport,

24 09 2018

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Canada.

Amicable collections

General information

 

 

Handbook Report Page - Amicable Phase

 

 

In the amicable phase, Atradius Collections follow a collection process that is professional at all times with the objective of retaining the relationships between our clients and their debtors whenever possible. Our staff of collection professionals carry out the first collection tier in-house. We pursue debtors verbally and in writing within the bounds of federal and provincial laws.

Local agents

Atradius Collections maintains direct contact with all debtors and clients whenever possible. However, if required, we have local debt collection agency contacts throughout Canada to assist our clients’ collection needs. At the present time, we cannot offer a field service for visiting debtors in Canada.

Interest

The collection of interest is permissible under Canadian law. If the terms and conditions of the contractual agreement between the client and the debtor contain a clause that permits the collection of interest costs, then it may be added to the overall debt. Canada’s Criminal Code makes it a crime to set an interest rate above 60%.

Debt collection costs

The addition of collection costs (success fees) is not permissible under Canadian law. However, if the terms and conditions of the contractual agreement between the client and the debtor contain a clause that permits the collection of costs, then it may be added to the overall debt.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of Canada's economic situation and covers the following topics:

  • Legal procedures
  • Lawsuit
  • Insolvency proceedings
  • Time frame and outcome

To read more about steps and procedures undertaken in debt collections in Canada:

download icon red

Download Debt Collections Handbook Canada now!

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.