Atradius Atrium

Atradius Atrium is your credit management hub. Through a single portal you can manage your daily policy activities, and analyse your portfolio of customers.

 

 

 

 

Atradius Atrium | Credit management portal

 

 

 

Your time is precious. Your interaction with Atradius should therefore be as smooth and simple as possible. A sophisticated credit insurance policy management tool, Atradius Atrium brings your credit insurance policy information and business intelligence – including Atradius Insights – together into one single, secure access portal. Atradius Atrium helps you minimise the amount of time you spend on administration and enables you to always be up to date and stay on top of your business.
 

All you need in one place

An online platform, you can access Atradius Atrium from any place and at any time that suits you 24/7.  Its functionality is designed to support your business in helping you to manage risk and enable trade. 

Key features of Atradius Atrium:

  • Get an instant overview of your portfolio
  • Manage your trade credit cover
  • Submit and monitor your non-payment cases
  • Easily find and access key information about your customers
  • Access Atradius Insights to analyse and manage your portfolio
  • View Atradius publications relevant to your markets and trade sector
  • Benefit from multiple language and currency functionalities
  • Log in wherever you are, using a desktop or mobile device

 

Simple, relevant, transparent

Atradius Atrium was born out of the successes of Serv@Net and Atradius Insights.

Our customers told us they liked the online policy management option of Serv@Net and the intuitive simplicity of our business intelligence portal, Atradius Insights. We took this feedback and developed Atradius Atrium.


Designed and built around your business, Atradius Atrium is simple to use. It provides data relevant for you, as well as swift response times and transparency on your policy transactions, helping you to streamline your credit management.


To get started, view our short Atradius Atrium introduction video.

 

 

Atradius Atrium for brokers and agents

We provide dedicated overviews and information to manage everything from single to multiple policies and portfolios for brokers and agents. A secure log in enables you to access the information you require to help you improve interactions with your customers, become part of their business model and add value.

Atradius Atrium – constantly evolving

Our planned growth of Atradius Atrium is in line with our philosophy that, in business, nothing stands still and it is therefore important to develop systems and processes that have the strength and flexibility to grow.
 

Powiązane dokumenty

Inne treści / informacje

Atradius Insights

In today’s competitive business environment, having up-to-date information and business intelligence at the tip of your fingers is a key asset.

Serv@Net

Serv@Net is a secure, sophisticated web-based policy management service. A single, fully integrated platform, it puts you in control of your credit management.

Collect@Net

Collect@Net is an online platform to enable our Collections-only customers to access our debt collections expertise and to monitor the progress of all the collection activities.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.