Annual Reports

The Annual Report is a complete overview of the performance of Atradius N.V. in a year. It includes performance and strategy, full year accounts and additional financial information.

Atradius Annual Report 2018 – The DNA of Atradius

 

Atradius Annual Report 2018 - Image of woman looking at DNA | Atradius

 

At Atradius, we strengthen our customers’ credit management, allowing businesses around the world to trade confidently and competitively. No matter how complex a transaction is, where in the world it is, or with whom, we want to help make it a success.

We do this by understanding each customer’s business, and by getting to know the people behind it and their goals. With this knowledge we are able to deliver first-class insurance cover, trusted intelligence and business insight, and services that are tailored to suit each customer's needs.

In 2018, insurance premium revenue increased by 3.8% (5.3% at constant foreign exchange rates) as Atradius continued to grow its portfolio and expand its global footprint. Our result for the year grew to EUR 202.7 million, an 8.8% increase from 2017. We achieved a solid 43.7% claims ratio, paying out over EUR 834 million in claims to our customers when their buyers failed to pay them.

The outlook for 2019

Overall, economic conditions in 2019 are expected to be more challenging than in 2018. But we are well prepared, and our customers can be confident we have the underwriting knowledge and skills to steer them away from risks and towards opportunities.

Isidoro Unda, CEO of Atradius commented; “Another year of solid figures are the result of a strong company culture, international expansion and the implementation of initiatives to increase efficiency, thus improving the quality of service we provide to our customers. With the global economic uncertainty, these improvements will put us in a better position to meet the widening needs of our growing customer base in the coming years and to continue to expand our business.”  

Inne treści / informacje

Management

Our Management and Supervisory Boards drive our business, guided by the interests of our stakeholders and the needs of our customers.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.