Atradius w Polsce

Celem Atradiusa jest wzmacnianie polityki zarządzania należnościami naszych Klientów oraz wspieranie ich rozwoju przez dedykowanych doradców.

Dostarczamy ubezpieczenia należności i usługi windykacyjne

Atradius Polska dostarcza usługi ubezpieczenia należności oraz windykację będąc wsparciem dla lokalnego i międzynarodowego biznesu. Polska jest ważnym partnerem w światowym handlu, również dzięki współpracy z międzynarodowymi firmami, których biura mają tutaj swoją lokalizację. Jedną z najważniejszych reguł Atradius jest elastyczność i gotowość uwzględniania indywidualnych oczekiwań Klientów, dlatego oferta skierowana do polskich przedsiębiorstw jest dopasowana do ich potrzeb i do polskich realiów gospodarczych.

Dla wygody i pełniejszego dostępu do pracowników Atradius, oprócz naszej siedziby w Warszawie funkcjonują również biura w Poznaniu, Jeleniej Górze i Krakowie. Ściśle współpracujemy również z naszymi kolegami z całej grupy Atradius na świecie, dostarczając globalnych usług w zakresie ubezpieczeń i windykacji.

Kluczowe osoby Atradius Polska

Paweł Szczepankowski
Dyrektor Zarządzający Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros Spółka Akcyjna

 

 

 

 

 

 

 

 Paweł Szczepankowski

 

 

 

 

 

 

 

Paweł Szczepankowski od 2008 roku jest dyrektorem zarządzającym w Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (wcześniej Atradius Credit Insurance N.V. SA Oddział w Polsce), gdzie jest odpowiedzialny za kierowanie firmą w Polsce oraz koordynowanie działalności oddziałów Atradius w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wcześniej pełnił funkcję zastępcy dyrektora zarządzającego, dyrektora regionu oraz senior account managera. Paweł Szczepankowski do 2004 roku zajmował stanowisko specjalisty ds. ubezpieczeń finansowych w Departamencie Ubezpieczeń Finansowych Gerling Polska S.A. Natomiast wcześniej pracował m.in. w Polskim Towarzystwie Reasekuracyjnym S.A. oraz Allianz Polska S.A. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w sektorze usług finansowych.

Paweł Szczepankowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek finanse i bankowość) oraz Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie ukończył prawo.

 

Włodzimierz Szymczak
Dyrektor Zarządzający Atradius Collection B.V. Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Wlodziemierz Szymczak

 

 

 

 

 

 

Włodzimierz Szymczak od 2008 roku pełni funkcję dyrektora zarządzającego w Atradius Collections B.V. Oddział w Polsce. Na tym stanowisku jest odpowiedzialny za rozwój, zarządzanie oraz sprzedaż usług polskiego oddziału, a także za rozwój działalności Atradius Collections na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Włodzimierz Szymczak wcześniej był związany z McLane Polska gdzie zajmował stanowisko kontrolera należności oraz firmą NASK. Z branżą windykacyjną związany od kilkunastu lat, specjalizując się w prawie międzynarodowym oraz negocjacjach bezpośrednich.

Włodzimierz Szymczak jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie ukończył kierunek finanse i bankowość, specjalizacja finanse i rachunkowość przedsiębiorstw.

Historia Atradius w Polsce

Oddział w Polsce rozpoczął działalność  w październiku 2004 roku, ale początki firmy sięgają 1998 roku, kiedy Gerling Polska S.A. włączył do swojej oferty ubezpieczenie należności. Utworzony został Departament Ubezpieczeń Finansowych charakteryzujący się wysoką dynamiką rozwoju, gromadząc w kolejnych latach niezbędną wiedzę i doświadczenie z których Atradius korzysta również dziś, zdobywając kolejnych klientów. Dzięki powstałej w listopadzie 2005 roku spółki Atradius Collection nasze usługi zostały rozszerzone o windykację. Powyższe działania pozwoliły, na zbudowanie solidnej pozycji na rynku ubezpieczeń należności w Polsce.

Wykwalifikowany zespół stosuje w swej pracy wysokie standardy obowiązujące w grupie Atradius na całym świecie i jest do dyspozycji klientów, służąc pomocą oraz pełną informacją w zakresie oferowanych produktów.

Współpraca z partnerami

Atradius priorytetowo traktuje współpracę z pośrednikami, którzy podzielają nasze zaangażowanie w świadczenie swym Klientom najwyższej jakości usług związanych ze wsparciem w zakresie zarządzania należnościami. Podstawę tego zaangażowania stanowią zasady dotyczące zapewniania korzystającym z usług najwyższej jakości obsługi, jak również dostarczania innowacyjnych produktów, przynoszących naszym wspólnym Klientom maksymalne korzyści.

Kariera

Grupa Atradius jest globalnym liderem w dziedzinie zarządzania należnościami, obecnym w 60 krajach na świecie. Atradius oferuje szeroką gamę produktów i usług związanych z zarządzaniem ryzykiem kredytowym oraz windykacją należności.

Skontaktuj się z naszym oddziałem, żeby dowiedzieć się, na jakie stanowiska trwa obecnie rekrutacja i na jakich warunkach odbywa się zatrudnienie. Możesz też przesłać bezpośrednio do nas swoje CV i list motywacyjny na adres rekrutacja@atradius.com .

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.